Skip content

Voice of the Soul – Flute Music by Jean Daniel Braun

Voice of the Soul – Flute Music by Jean Daniel Braun
  • wykonawca: Marion Treupel-Franck
  • tytuł: Voice of the Soul - Flute Music by Jean Daniel Braun
  • premiera: 09-06-2017
  • nośnik nr kat: 88985419442 ( CD )

Sony Classical zaprasza do wysłuchania albumu zawierającego kompozycje na flet Jean Daniel Brauna – francuskiego flecisty i kompozytora XVIII wieku.
Jego twórczość została prawie całkowicie zapomniana, a jej wartość artystyczna zasługuje na przypomnienie współczesnemu odbiorcy. Wykonawcami są doskonali artyści specjalizujący się w wykonywaniu utworów w sposób świadomy historycznie: fagocista Sergio Azzolini oraz flecista Marion Treupel-Franck. Prawdziwa gratka dla miłośników muzyki kameralnej XVIII wieku…

Jean Daniel Braun (fl. 1728-1740)
Sonata terza D-mineur, Op. 1
1 I. Andante
2 II. Corrente, Allegro
3 III. Gavotta
4 IV. Allegro
5 V. Presto
Sonata seconda G-majeur, Op. 1
6 I. Adagio
7 II. Corrente, Allegro
8 III. Aria
9 IV. Allegro
Jacques Hotteterre le Romain (1674–1763)
L’art de prélude sur la flűte traversičre, Op. 7
10 Prélude, Moderé E-mineur
Jean Daniel Braun
Suite en E mineur de differentes pieces pour flűte traversičre sans basse
11 I. Fantasia
12 II. Largo
13 III. Double
14 IV. Bizaria, Presto
15 V. Aria, Presto
16 VI. Lamenterole
17 VII. Minuetto
18 VIII. Giga
Sonata quinta H-mineur, Op. 1
19 I. Vivace
20 II. Corrente, Allegro
21 III. Largo
22 IV. Giga, Allegro
Sonata quarta G-majeur, Op. 5
23 I. Largo
24 II. Allegro
25 III. Largo
26 IV. Allegro
27 Rondeau E-mineur
Sonata seconda E-mineur, Op. 5
28 I. Andante
29 II. Allegro
30 III. Gavotta primera, gracioso –Gavotta seconda
31 IV. Allegro
32 Minuetto G-majeur

World premičre recordings:
6-9, 10, 19-22, 23-26, 28-31